Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kosakowo

[1] Dzięki uprzejmości Akademii Kształcenia Zawodowego, zamieszczamy na stronie informator dofinansowany ze środków unijnych: "Jak to załatwić  w Urzędzie Miasta lub Gminy?".

W nim znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje, dotyczące tego co jest potrzebne, żeby załatwić sprawę w naszym Urzędzie oraz jak powinny wyglądać wnioski. Podzieliliśmy dokument ten na rozdziały - każdy z dokładnym opisem innego rodzaju spraw.

Jeżeli Referat, załatwiający daną sprawę miałby specjalne do niej druki to znajdują się one na jego stronach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - BIP [2]. Najczęściej jednak wystarczy odręcznie napisany wniosek zgodny z wytycznymi podanymi w informatorze: "Jak to załatwić  w Urzędzie Miasta lub Gminy?"  

Informator do ściągnięcia (jeżeli nie udałoby się go otworzyć proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link i wybrać zapisz jako) [1]

Mamy nadzieję, że dokument ten ułatwi Państwu załatwianie spraw na naszym Urzędzie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej


Zapraszamy do zapoznania się z treścią BIPu. Wszystkie informacje publiczne, zarówno te, które znajdziecie Państwo w niniejszym Biuletynie, jak i inne tu niepublikowane, są udostępniane w Urzędzie Gminy lub w jednostkach organizacyjnych gminy w trybie określonym w ustawie z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) .

Ewentualne uwagi lub wnioski prosimy kierować pod adresem Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej