.:: Budżet Gminy ::.


informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za 2018 r Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za 2018 r. Urzędu Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I kwartał 2019 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 5.600.000 zł
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2019 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i Budżetu na rok 2019 wraz z opiniami RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wykonanie Budżetu Gminy w 2017 roku w oparciu o art. 37 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2018 roku
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2018 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i budżetu na rok 2018 wraz z opiniami RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2017 roku
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2017 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i budżetu na rok 2017 wraz z opiniami RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2016 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo o udzielenie absolutorium Wójtowi
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z opinia RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2016 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i budżatu na rok 2016 z autopoprawkami i opiniami RIO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2015 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2015
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i budżetu na rok 2015 z autopoprawkami i opiniami RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2014 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2014 oraz opinia RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt budżetu na rok 2014 wraz z autopoprawką i opiniami RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I, II, III i IV kwartał 2013 rok
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 4 825 000 zł
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2012 roku
informacje o wpisieplik skompresowany   WPF, Uchwała budżetowa na rok 2013 oraz opinia RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt WPF i budżetu na rok 2013 wraz z opinią RIO
informacje o wpisieplik skompresowany   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kosakowo za I półrocze 2012 roku i Uchwała RIO z dnia 10.09.2012
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała 054/g233/K/I/12 RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 11.000.000 zł
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia RIO o planowanym deficycie
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania finansowe za rok 2011
informacje o wpisieplik skompresowany   Budżet Gminy Kosakowo na rok 2012 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres III kwartał 2011
informacje o wpisieplik skompresowany   Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku i Uchwała RIO z dnia 26 września 2011
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
informacje o wpisieplik skompresowany   Sprawozdania z wykonania budżetu za okres I kwartał 2011
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Audyt Budżetu Gminy 2010
informacje o wpisieSprawozdanie z wykonania budżetu za okres IV kwartał 2010
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie Budżetu Gminy w 2011-2016 w oparciu o art. 37 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie Budżetu Gminy w 2010 roku w oparciu o art. 37 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-NDS IV kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-N IV kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-Z IV kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-28S IV kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-27S IV kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gm. Kosakowo na lata 2011-2018
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała nr 152g/233/III/P/10 Składu Orzekającego RIO z 20 grudnia 2010
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała nr 151g/233/F/III/10 Składu Orzekającego RIO z 20 grudnia 2010

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   WIELOLETNIAPROGNOZA FINANSOWA GMINY KOSAKOWO NA LATA 2011 - 2018
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załącznik nr 1 z opisem do WPF z dnia 30.XII.2010
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 9.03.2011

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Budżet Gminy Kosakowo na rok 2011
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kosakowo oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   rb-27s III kw.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres III kwartał 2010

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   RB-28s III kw.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb NDS
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb N
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb Z
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres II kwartał 2010

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Informacje I kw 2010 art.37 ufp
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-N
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   RB-Z
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-NDS
informacje o wpisieplik   Programy_Unijne_30.06.2010
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-28S
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-27s
informacje o wpisieplik MS Word   Zmiany budżetu gminy na rok 2010
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres I kwartał 2010

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprawozdanie z wykonania za rok 2009
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-28 S
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-N
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-NDS
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-Z
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb-27 s
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   RB Z 2009
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rb NDS 2009
informacje o wpisieplik MS Word   Opinia Wójta Gminy do wniosków Komisji Budżetowo-Gospodarczej do projektu budżetu gminy na rok 2010
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - IV kw.2009
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - III kwartał
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - II kwartał 2009r.
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - I kwartał 2009
informacje o wpisieplik MS Word   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - IV kwartał 2008r.
informacje o wpisieplik MS Word   UCHWAŁA BUDŻETOWA 2009 R.
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - III kwartał 2008r.
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - II kwartał 2008r.
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - I kwartał 2008r.
informacje o wpisieplik MS Word   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - IV kwartał 2007r.
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała Budżetowa 2008
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - III kwartał 2007r.
informacje o wpisieplik MS Word   Budżet i finanse Gminy Kosakowo - II kwartał 2007r.
informacje o wpisieplik MS Word   Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2006
Sprawozdanie z wykonania budzetu 2006

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała Budżetowa 2007
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała Budżetowa 2006
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała Budżetowa 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   dochody 2005
informacje o wpisieplik MS Word   wydatki 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   dochody 2004
informacje o wpisieplik MS Word   wydatki 2004

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   wydatki 2003
informacje o wpisieplik MS Word   dochody 2003
informacje o wpisieGospodarka finansowa Gminy
informacje o wpisieDochody i wydatki Urzędu Gminy
BUDŻET GMINY KOSAKOWO NA 2005 ROK

 Kontrola RIO 2012

informacje o wpisie

Kontrola RIO 2012

 Kontrola RIO 2016

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z kontroli RIO 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wystąpienie pokontrolne RIO 2016r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO 2016