.:: Zamówienia Publiczne powyżej 30.000euro ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Roczny plan zamówień publicznych - zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostępne są po wybraniu z menu (czarne napisy po lewej stronie ekranu) tytułu zamówienia.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogólne warunki umowne wykonania robót budowlanych
informacje o wpisieplik MS Word   Komisja Przetargowa w Urzędzie Gminy Kosakowo