.:: Zamówienia Publiczne powyżej 30.000euro ::.


W związku ze zmianą banku Gmina Kosakowo informuje, że  został utworzony nowy rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Budżetu Gminy Kosakowo.

Od  31.07.2017 r.  w zakresie Zamówień Publicznych obowiązuje nr konta w PKO Bank Polski SA:

37 1020 1811 0000 0402 0311 6902  - sumy depozytowe.

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Roczny plan zamówień publicznych - zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostępne są po wybraniu z menu (czarne napisy po lewej stronie ekranu) tytułu zamówienia.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogólne warunki umowne wykonania robót budowlanych
informacje o wpisieplik MS Word   Komisja Przetargowa w Urzędzie Gminy Kosakowo