.:: Inne ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja w wyborach soltysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postawnowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5.03.2015r. w sprawie stwierdzenia wazności wyboru wójta
informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja w wyborach sołtysów 2015r.
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka Wyborcza w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - Gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja na Zebraniach Wiejskiich - wybory rad sołeckich

Informujemy, że dnia 20.04.2011r. zakończyły się Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo, które wybrały Rady Sołeckie, wspomagające działania sołtysa.

Poszczególne ich składy znajdziecie Państwo na www.bip.kosakowo.pl w menu "Sołectwa", jak również dane dot. wybranych sołtysów na kadencję 2011-2015. Dziękujemy za udział w wyborach.

 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wybory sołtysów 2011 - frekwencja
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza do Rady Powiatu Puckiego
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza - Gmina Kosakowo - frekwencja
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza do Sejmiku Województwa Pomorskiego - Gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wyniki wyborów do Rady Powiatu Puckiego
informacje o wpisieplik MS Word   Zestawienie wyników głosowania na Wojta Gminy Kosakowo w poszczególnych obwodach glosowania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyborów do Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyboru Wójta Gminy Kosakowo zbiorczy