.:: Wolne stanowiska ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na staanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (na zastępstwo)
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na 2 pracowników socjalnych w GOPS Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds unijnych i srodków pozabudżetowych
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds gospodarki odpadami
informacje o wpisieplik MS Word   Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika GOPS Kosakowo
informacje o wpisieKwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kosakowo