.:: Wolne stanowiska ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika ds oświaty
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. unijnych i wniosków pozabudżetowych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds zieleni publicznej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogloszenie o naborze na stanowisko ds wymiaru podatków i opłat
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo)
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na 2 pracowników socjalnych w GOPS Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds unijnych i srodków pozabudżetowych
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds gospodarki odpadami
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika GOPS Kosakowo
informacje o wpisieKwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kosakowo