.:: Wolne stanowiska ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni inspektora ds księgowości (na zastępstwo)
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds unijnych i wniosków pozabudżetowych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds zieleni publicznej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika referatu oświaty
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds wymiaru podatków i opłat
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo)
informacje o wpisieKwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kosakowo