.:: Wolne stanowiska ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku konkursu na Dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultury
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Straży Gminnej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds unijnych i wniosków pozabudżetowych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds zieleni publicznej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika referatu oświaty
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds wymiaru podatków i opłat
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo)
informacje o wpisieKwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kosakowo