.:: Zamówienia publiczne do 30.000 euro ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z porównania i oceny ofert - koncepcje drogowe
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dokumentacja oświetlenia ul.Gdyńskiej - Protokół oceny ofert
informacje o wpisieplik   Koncepcja Drogowa ulic Perłowej i Paprykowej
informacje o wpisieplik   Dokumentacja oświetlenia ul.Gdyńskiej w Mostach od Wałowej do Leśnej
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odbiór odpadów z koszy na psie odchody
informacje o wpisieplik   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wyłapywanie zwierząt
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usł. weterynaryjne
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zamówieniu do 30 tys. euro na roboty budowlane
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert w postępowaniu na Niwelację terenu działki gminnej w Pierwoszynie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert w postępowaniu na Utrzymanie i pielęgnację nawierzchni na boiskach sportowych na terenie Gminy Kosakowo w 2018 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zamówieniu do 30 tyś. euro na Niwelację terenu w Pierwoszynie wraz z załącznikami - termin składania ofert do 27.04.2018 r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o zamówieniu do 30 tyś. euro na pielęgnację boisk gminnych w 2018 r. wraz z załącznikami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt pochodzącycyh z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji i innych usług weterynaryjnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zagospodarowanie wód opadowych ul. Bahdaja w Suchym Dworze i ul. Baczyńskiego w m. Pogórze.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - ul. Klifowa Mechelinki
informacje o wpisieplik graficzny   Dostawa i montaż mebli do pracowni chemicznej wraz z dygestorium i pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej w Mostach, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   Dostawa i montaż mebli do pracowni chemiczno-fizycznej wraz z dygestorium w Szkole Podstawowej w Dębogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyborze na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Wiejskiej w m. Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Dostawa i montaż mebli do pracowni chemiczno-fizycznej wraz z dygestorium w Szkole Podstawowej w Dębogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Dostawa i montaż mebli do pracowni chemicznej wraz z dygestorium i pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej w Mostach, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   III Wyjaśnienia treści instrukcji na Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy z 12.06.2017 r.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wydanie opinii technicznej.
informacje o wpisieplik skompresowany   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE, GM. KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - ZRID ul. Kościuszki m. Pogórze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i wyboru oferty - projekt przebudowy ul. Morskiej w Rewie na odcinku Wałowa-Wioślarska
informacje o wpisieplik MS Word   II Wyjaśnienia treści instrukcji na Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy z 08.06.2017 r.
informacje o wpisieplik MS Word   Wyjaśnienie treści instrukcji na Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy z 02.06.2017
informacje o wpisieplik MS Word   Sprostowanie do instrukcji na Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - Utrzymania i pielęgnacji nawierzchni na boiskach sportowych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - Inspektor Nadzoru w branży drogowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - Inspektor Nadzoru branży teletechnicznej
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Utrzymaniu i pielęgnacji nawierzchni na boiskach sportowych na terenie gminy Kosakowo - wzór oferty
informacje o wpisieplik MS Word   Załacznik nr 1 do Ogłoszenia o Utrzymaniu i pielęgnacja nawierzchni na boiskach sportowych na terenie Gminy Kosakowo w 2017 r.
informacje o wpisieplik MS Word   Utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni na boiskach sportowych na terenie Gminy Kosakowo w 2017 r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie dokumentacji projektowo-koszorysowej przebudowy ulicy Morskiej w Rewie - Ogłoszenie i Szczegółowe Warunki Zamówienia - drugi przetarg
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie kompletnego wniosku ZRID wraz z okumentacją na budowę ulicy Kościuszki w Pogórzu - Ogłoszenie i Szczegółowe Warunki Zamównienia - drugi przetarg
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie kompletnego wniosku ZRID wraz z dokumentacją na budowę/przebudowę ulicy Kościuszki - Uniewaznienie postępowania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Morskiej w Rewie - Unieważnienie postępowania
informacje o wpisieplik skompresowany   Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży teletechnicznej dla robót budowlanych pod nazwą: „Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze” oraz w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie kontroli usuwania wad i usterek
informacje o wpisieplik skompresowany   Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej dla robót budowlanych pod nazwą: „Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze” oraz w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie kontroli usuwania wad i usterek
informacje o wpisieplik MS Word   Dzierżawa parkomatów
informacje o wpisieplik skompresowany   Organizacja i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie PFU wraz z WZK oraz KIP dla inwestycji pn."Ścieżka dydaktyczna na terenie rezerwatu Mechelińskie Łąki"
informacje o wpisieplik MS Word   Wycinka drzew
informacje o wpisieplik MS Word   Wycinka drzewa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt pochodzącycyh z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji i innych usług weterynaryjnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie na dokumentację projektową - Przystań żeglarska w Rewie - Opis przedmiotu zamowienia
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie na dokumentację projektową - Przystań żeglarska w Rewie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - Zaprojektowanie i budowa pomiarowego radaru z wyświetlaczem prędkości Typu: RDW - 101 w miejsciowości Pierwoszyno, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i Budowa pomiarowego radaru z wyświetlaczem prędkości Typu: RDW - 101 w m. Pierwoszyno, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na przeprowadzenie napraw placów zabaw gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Przegląd kotłów grzewczych
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert - Przebudowa drogi polegająca na uzupełnieniu istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego o kolejne pkt. na ul. Staffa, Brzechwy i Kruczkowskiego w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Przebudowa drogi polegająca na uzupełnieniu istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego o kolejne pkt. na ul. Staffa, Brzechwy i Kruczkowskiego w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik MS Word   Oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik MS Word   Zagospodarowanie terenu w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - budowa oświetlenia ul. Szarotki w m. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - budowa oświetlenia ul. Cytrynowej i Rydzowej w m. Dębogórze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - budowa oświetlenia ul. Lema i Pola w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej i Rydzowej w m. Dębogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oswietlenia drogowego na ul. Lema i Pola w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia ul. Szarotki w m. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt pochodzącycyh z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji i innych usług weterynaryjnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uszczegółowienie wymogów -ponowne - Ogloszenie na sprzedaż i dostawa motopompy wraz z wyposażeniem do Gimnazjum w Kosakowie - wskazano czcionką koloru czerwonego
informacje o wpisieplik   Uszczegółowienie wymogów - Ogloszenie na sprzedaż i dostawa motopompy wraz z wyposażeniem do Gimnazjum w Kosakowie - wskazano czcionką koloru czerwonego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogloszenie na sprzedaż i dostawa motopompy wraz z wyposażeniem do Gimnazjum w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Goździkowej, Aksamitnej i Bratkowej w m. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Komunikat w sprawie składania ofert na „DOSTAWA WYKŁADZINY OCHRONNEJ I WÓZKÓW DO JEJ TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA DO HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DOSTAWA WYKŁADZINY OCHRONNEJ W PŁYTACH WARSTWOWYCH I WÓZKÓW DO TRANSPORTU I ICH SKŁADOWANIA DO HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia drogowego ul. Goździkowej, Aksamitnej i Bratkowej w Kosakowie, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania , oceny i wyboru ofert na Budowę oświetlenia drogowego w gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 16 w Mostach gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia na terenie gminy Kosakowo - ul. Łąkowa w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia na terenie gminy Kosakowo - ul. Jesionowa w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia na terenie gminy Kosakowo - ul. Rumiankowej w m. Kosakowwo
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia na terenie gminy Kosakowo - ul. Maczka i Lema w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia na terenie gminy Kosakowo - ul. Żółkiewskiego w m. Pogorze
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi powiatowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ewidencja dróg gminnych
informacje o wpisieplik MS Word   Protokół porównania i oceny ofert na wykonanie koncepcji programowo przestrzennej budowy przejścia podziemnego pod drogą powiatową - ul. Szkolną przy Szkole Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej budowy przejścia podziemnego pod drogą powiatową - ul. Szkolną przy SP w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wykonanie badań oddziaływania kanału zrzutowego GOŚ Dębogórze na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokoły porównania i oceny ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia
informacje o wpisieplik graficzny   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół wyboru i oceny oferty na wykonanie ekspertyzy budynku SP w Pogórzu
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku SP w Pogórzu - materialy uzupelniające
informacje o wpisieplik skompresowany   Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych wraz z ustawieniem pojemników na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w Mostach - etap II
informacje o wpisieplik MS Word   Protokół porównania i oceny ofert - Budowa oświetlenia ul. Jodłowej w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Przebudowa ul. Poziomkowej w m. Dębogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia ul. Jodłowej w m. Mosty
informacje o wpisieplik MS Word   Protokół porównania i oceny ofert - budowa oświetlenia ul. Dokerów w m. Mechelinki
informacje o wpisieplik MS Word   Protokół porównania o oceny ofert na "Budowę oświetlenia ul. Maczka w m. Suchy Dwór"
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert " Budowa oświetlenia na ul. Zamoyskiego w m. Pogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Przebudowa drogi ul. Poziomkowej w m. Dębogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia drogowego ul. Dokerów w m. Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia ul. Maczka w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia drogowego ul. Zamoyskiego w m. Pogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Przebudowa drogi ul. Poziomkowej, m. Dębogórze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w Mostach
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Anyżowej, m. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI W UL. ANYŻOWEJ, M. KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie PFU dla odwodnienia terenów wzdłuż kanału ściekowego od Alei Lipowej w Mostach do Mechelinek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zagospodarowanie boiska do siatkówki plażowej w m. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   WYKONANIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA TERENIE DZ. NR 45/3 W REWIE
informacje o wpisieplik skompresowany   UTWORZENIE ZEWNĘTRZNEJ STREFY REKREACJI RUCHOWEJ (TZW. OUTDOOR FITNESS): MECHELINKI, KAZIMIERZ, DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, SUCHY DWÓR
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Odwodnienie terenów - zlewisko Łąkowa w Mostach
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT: Przebudowa ul. Surfingowej, m. Rewa
informacje o wpisieplik MS Word   Projekt przebudowy dróg
informacje o wpisieplik skompresowany   WYKONANIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA TERENIE DZ. NR 45/3 W REWIE
informacje o wpisieplik skompresowany   PRZEBUDOWA DROGI UL. SURFINGOWA, M. REWA - II podejście
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   PROTOKÓŁ PORÓWANIA I OCENY OFERT: opracowanie dokumentacji proejktowo-kosztoryswej przebudowy dróg gminnych ul. Magnoliowa m. Mosty, ul. Orzechowa m. Pierwoszyno.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zagospodarowanie boiska przy ul. Pomorskiej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   OGŁOSZENIE: opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych
informacje o wpisieplik MS Word   Dostawa z usługą magazynowania kruszbetu w ilości 6.000 t, na potrzeby realizacji gminnych zadań drogowych w roku 2014.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wysposażenie placu zabaw w Mostach przy ul. Kasztanowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Konserwacja gruntowa rowu K6 w m. Dębogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego
informacje o wpisieplik MS Word   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego - ZMIANY DO OGŁOSZENIA
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie PFU dla odwodnienia terenow zlewisko Zlote Piaski w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opracowanie PFU dla odwodnienia terenow zlewiska przyległych do ulic Mahoniowa, Dębowa i Topolowa w Mostach
informacje o wpisieplik skompresowany   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I WYBORU OFERT Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem podłoża z kostki betonowej z obrzeżem na działce nr 127/4 w Dębogórzu, Gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZAŁACZNIK NR 2 do Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem podłoża z kostki betonowej z obrzeżem na działce nr 127/4 w Dębogórzu, Gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZAŁACZNIK NR 1 do Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem podłoża z kostki betonowej z obrzeżem na działce nr 127/4 w Dębogórzu, Gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   OGŁOSZENIE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem podłoża z kostki betonowej z obrzeżem na działce nr 127/4 w Dębogórzu, Gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół porównania i oceny ofert: PFU kanalizacja ul. Dabrowskiego, m. Pogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Opracowanie PFU dla budowy kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, m. Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wyposażenie placu zabaw w Pierwoszynie przy ul. Bocznej
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert na dostawę wózka nawadniajacego oraz urzadzenia do zbierania wody
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie + formularz ofertowy - Opracowanie wstępnej koncepcji realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowo i Dębogórza poprzez spięcie sieci wodociągowych z ujęciem wody Mosty II"
informacje o wpisieplik skompresowany   Dostawa wózka nawadniajacego oraz urządzenia do zbierania wody na boiska piłkarskie "Złote Piaski" przy ul. Aloesowej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzilenie zamówienia do 14 000 euro na WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W PIERWOSZYNIE PRZY UL. BOCZNEJ
informacje o wpisieplik MS Word   Unieważnienie ogłoszenia na MODERNIZACJĘ PLACU ZABAW PRZY UL. BOCZNEJ W PIERWOSZYNIE GM. KOSAKOWO
informacje o wpisieplik MS Word   MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. BOCZNEJ W PIERWOSZYNIE GM. KOSAKOWO
informacje o wpisieplik skompresowany   Formularz oferty do ogłoszenia o zalącznikach do wniosku z działania 5.4 RPO WP
informacje o wpisieplik MS Word   OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 5.4 PRO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
informacje o wpisieplik graficzny   Protokól porównania i oceny ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej pry realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert - "Staw integruje - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik   Protokół porównania i oceny ofert - opracowanie PFU dla budowy kanalizacji w ul. Deszczowej, m. Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   Sprostowanie Zamawiajacego na wykonanie aktualizacji mapy, projektu wykonawczego, kosztorysu i specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: " Staw integruje - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowosci Pierwoszyno".
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie aktualizacji mapy, projektu wykonawczego, kosztorysu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: "Staw integruje - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno"
informacje o wpisieplik MS Word   Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   Opracowanie PFU dla budowy kanalizacji w ul. Deszczowej, m. Mosty
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porówniania i oceny ofert - uzupełnienie fragmentu kanalizacji sanitarnej w ul. Bazyliowej, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Pełnienie nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadan inwestycyjnych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej budowy oświetlenia drogowego
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT: uzupełnienie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cedrowej, m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia skrzyżowania ul. Kwietniowej i Rumskiej, m. Kazimierz
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia ul. Surfingowej w Rewie
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porówniania i oceny ofert - budowy oświetlenia ul. Necla w Suchym Dworze
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia na ul. Żonkilowej, Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia na ul. Sobieskiego, Pogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia na ul. Do Morza, Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   Protokół porównania i oceny ofert - budowy oświetlenia na ul. Olchowej w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Uzupełnienie fragmentu kanalizacji sanitarnej w ul. Bazyliowej, m. Kosakowo, gm. Kosakowo
Zamawiający umieszcza sprostowanie dotyczące Ogłoszenia Zamówienia Publicznego poniżej 14.000 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego.Projekt oświetlenia ulicy Jagodowej dotyczy jej południowego odcinka od skrzyżowania z ul. Grzybową do końca.

informacje o wpisie

Zamawiający umieszcza sprostowanie dotyczące Ogłoszeń Zamówień Publicznych poniżej 14.000 euro na :- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Sobieskiego w m. Pogórze,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. skrzyżowania ul. Kwietniowej i Rumskiej w m. Kazimierz,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Do Morza w m. Mechelinki,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Olchowej w m. Mosty,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Żonkilowej w m. Kosakowo,- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Necla w m. Suchy Dwór.Słup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kołnierza stalowego stałego ( nie zawiasowego, bez opcji kładzenia), przykręcanego do fundamentu za pomocą śrub o rozmiarze i rozstawie określonym przez producenta.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sobieskiego w m. Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego
informacje o wpisieplik skompresowany   Uzupełnienie fragmentu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cedrowej, m. Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego skrzyzowania ul. Kwietniowej i Rumskiej w m. Kazimierz
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Surfingowej w Rewie
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Do Morza w m. Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Olchowej w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żonkilowej w m. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Necla w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Wybór Inspektora Nadzoru branży drogowej podczas budowy dwóch odcinków scieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   WARUNKI REALIZACJI - ZAŁACZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - Wybór Inspektora Nadzoru branży drogowej podczas budowy dwóch odcinków scieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   FORMULARZ OFERTOWY - Wybór Inspektora Nadzoru branży drogowej podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE na wybór Inspektora Nadzoru branży drogowej podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa przebudowa infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego
informacje o wpisieplik MS Word   Utrzymanie punktów oświetleniowych na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT: budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w rejonie ul. Północnej i Wschodniej, m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik MS Word   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO. OGŁOSZENIE: Opracowanie budowlano - wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej wielofunkcyjnego lekkoatletycznego boiska sportowego w Pogórzu (na dz. nr 11) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE: Opracowanie budowlano - wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej wielofunkcyjnego lekkoatletycznego boiska sportowego w Pogórzu (na dz. nr 11) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
informacje o wpisieplik skompresowany   UZUPEŁNIENIE: budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do działek w rejonie ul. Północnej i Wschodniej, m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik graficzny   PROTOKÓŁ PORÓWNANIA I OCENY OFERT: budowa fragmentu sieci wodociągowej w rejonie ul. Stoczniowców, m. Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   OPIS ZAMÓWIENIA: budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w rejonie ul. Północnej i Wschodniej, m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE: budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w rejonie ul. Północnej i Wschodniej, m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE: budowa fragmentu sieci wodociągowej w rejonie ul. Stoczniowców, m. Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   OPIS ZAMÓWIENIA: budowa fragmentu sieci wodociągowej w rejonie ul. Stoczniowców, m. Mechelinki
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert na dostawę i montaż oświetlenia płyty treningowej zespołu boisk piłkarskich "Złote Piaski" przy ul. Aloesowej w Kosakowie
informacje o wpisieplik skompresowany   Dostawa i montaż oświetlenia płyty treningowej zespołu boisk piłkarskich "Złote Piaski" przy ul. Aloesowej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogloszenie o zamiarze udzielenia zamowienia na przeprowadzenie remontu Świetlicy sołeckiej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w Gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Dowóz i opieka nad dziećmi przewożonymi do szkoły, z rejonu Naftobazy- Złote Piaski
informacje o wpisieplik skompresowany   Przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na budowę zatoki postojowej m. Kazimiierz gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na oczyszczanie rowu melioracyjnego na odcinku Kazimierz - Dębogórze Wybudowanie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wału przeciwpowodziowego (grobli) na odcinku ul. Koralowa – ul. Wałowa w m. Rewa”.
informacje o wpisieplik graficzny   Protokół porównania i oceny ofert na :Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej w m. Mosty/Mechelinki
informacje o wpisieplik skompresowany   Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej w Mostach/Mechelinkach
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Parandowskiego i ul. Jastruna w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa kanalizacji deszczowej zbierającej wody z ulicy Adama Bahdaja w m. Suchy Dwór gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na ul. Necla i Gałczyńskiego w m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 240m ul. Mierosławskiego w m. Pogórze (Droga gminna nr 134718G)
informacje o wpisieplik MS Word   III Odpowiedzi na pytania do „Instrukcji na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy”
informacje o wpisieplik MS Word   Pytania i odpowiedzi do Instrukacji na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w m. Mosty
informacje o wpisieplik skompresowany   Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czereśniowej w m. Pierwoszyno
informacje o wpisieplik skompresowany   OPIS ZAMÓWIENIA - uzupełnienie fragmentu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reja, m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE: uzupełnienie fragmentu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reja, m. Suchy Dwór
informacje o wpisieplik MS Word   Odpowiedzi na pytania do „Instrukcji na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy”
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamowienia na wykonanie dokumentacji dla 20 dróg Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   II Zaproszenie do składania ofert na OBSŁUGĘ BANKOWĄ URZĘDU GMINY KOSAKOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w piśmie dotyczącym: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia został umieszczony (pod podpisem kierownika) dopisek:

"Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 28.03.2012 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy."

 

Z poważaniem

/-/ Ariana Pienczke

Kierownik GOPS 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
Ze względu na koniecznośc wprowadzenia zmian do ogłosznia dotyczącego prowadzenia Bankowej obsługi Urzędu Gminy Kosakowo zawiesza sie termin składania ofert. Kolejne, zmienione ogłoszenie z nowym terminem składania ofert na Bankową obsługę Urzędu Gminy Kosakowo już wkrótce ukaże się na stronie www.bip.kosaowo.pl

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Zaproszenie do składania ofert na OBSŁUGĘ BANKOWĄ URZĘDU GMINY KOSAKOWO
informacje o wpisieplik MS Word   Wybór oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Kosakowo za rok 2012
informacje o wpisieplik MS Word   Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej odwodnienia terenów położonych pomiędzy wsią Kazimierz a GOŚ Dębogórze na podstawie koncepcji odwodnienia (maj 2011r.)
informacje o wpisieplik MS Word   Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa wału przeciwpowodziowego (grobli) na odcinku ul. Koralowa - ul. Wałowa w m. Rewa".
informacje o wpisieplik MS Word   OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
informacje o wpisieplik graficzny   Załacznik do Ogłoszenie na opracowanie projektu zagospodarowania terenu boiska Złote Piaski (działka nr 8/13) przy ul. Aloesowej w Kosakowie, gm. Kosakowo - MAPA POGLĄDOWA TERENU BOISKA
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie na opracowanie projektu zagospodarowania terenu boiska Złote Piaski przy ul. Aloesowej w Kosakowie, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Załacznik do Ogłoszenie na opracowanie projektu zagospodarowania terenu boiska Złote Piaski przy ul. Aloesowej w Kosakowie, gm. Kosakowo - PROJEKT ODWODNIENIA UL. ALOESOWEJ
informacje o wpisieplik MS Word   Wybór najkorzystniejszej oferty na: WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WG KONCEPCJI I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI, SIWZ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
informacje o wpisieplik MS Word   WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WG KONCEPCJI I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI, SIWZ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
informacje o wpisieplik graficzny   Mapa poglądowa Ogłoszenie na opracowanie PFU (Program Funkcjonalno Uzytkowy) na modernizację przepustu syfonowego odwodnienia gruntow rolnych pod kanałem zrzutowym sciekow oczyszczonych PEWIK w m. Kazimierz gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie na opracowanie PFU (Program Funkcjonalno Uzytkowy) na modernizację przepustu syfonowego odwodnienia gruntow rolnych pod kanałem zrzutowym sciekow oczyszczonych PEWIK w m. Kazimierz gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WG KONCEPCJI I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI, SIWZ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
informacje o wpisieplik MS Word   Opracowanie Ekspertyzy Technicznej dla Instalacji Elektrycznej w Budynku Przedszkola Gminnego w Kazimierzu
informacje o wpisieplik MS Word   Zmiana terminu wykonania zamówienia - do ogłoszenia poniżej
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie opinii technicznej określającej przyczyny powstawania przecieków dachu oraz zacieków na ścianach w obiekcie Szkoły Podstawowej w Dębogórzu