.:: Przetargi nieruchomości ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo - działka nr 56/6 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia w trybie bezprzetargowym
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 6 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do uzyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 2 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wynikach II przetargu z 25.09.2018r. na sprzedaż gminnej działki nr 34/30 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wynikach II przetargu z 30.08.2018r. na sprzedaż gminnej działki nr 56/6 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 34/30 Kosakowo wyznaczony na 25 września 2018r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 56/6 Kosakowo w dniu 30 sierpnia 2018r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wynikach I przetargu z 22.06.2018r. na sprzedaż gminnej działki nr 34/30 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do użytkowania w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja o wynikach I przetargu z 24.05.2018r. na sprzedaż gminnych działek budowlanych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koskaowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   I przetarg ustny niograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości działki nr 34/30 w Kosakowie w dniu 22 czerwca 2018 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprostowanie do I przetargu na sprzedaż działek gminnych w dniu 24 maja 2018r. - zmiana nr konta do wpłaty wadium
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   I przetarg ustny niograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w dniu 24 maja 2018 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarzadzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 1 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 1 marca 2018r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia w trybie bezprzetargowym
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarzadzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 1 marca 2018r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 1 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 2 lat