.:: Przetargi nieruchomości ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 2 lat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Koskaowo z dnia 18 grudnia 2017r w sprawiew sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 1088 Kazimierz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 157/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - część działki nr 1035/82 Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wynikach I przetargu z 14.12.2017r na sprzedaż dz.34/30 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (pojemniki na odzież używaną)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 12 października 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 146/64 Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kosakowie gmina Kosakowo stanowiącej własność Gminy Kosakowo w dniu 14 grudnia 2017 roku - działka nr 34/30
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wynikach II przetargu na sprzedaż działek gminnych w dniu 5 października 2017 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości połozonych w gminie Kosakowo stanowiących własność Gminy Kosakowo w dniu 5 października 2017 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego - działka nr 34/30 obręb Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta gminy Kosakowo z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowymna okres do 1 roku - Dębogórze działka nr 354/13
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - Rewa część działki nr 147/67
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wynikach I przetargu na sprzedaż działek gminnych w dniu 17 maja 2017 roku
informacje o wpisieplik MS Word   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w gminie Kosakowo stanowiących własność Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koskaowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Koskaowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego