.:: Sołectwa ::.


informacje o wpisieplik MS Word   powołanie sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach soltysów
informacje o wpisieplik MS Word   zasady i tryb pracy sołeckich komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów na terenie Gminy Kosakowo zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.
informacje o wpisieplik MS Word   Harmonogram zebrań wiejskich - wybory rad sołeckich na kadencję 2019-2024
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie dot. dyspozycji art. 20 pkt 2 Statutów Sołectw
informacje o wpisieplik MS Word   Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
informacje o wpisieplik MS Word   zarządzenie Wojta Gminy Kosakowo w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie dla przeprowadzenia wyborów sołtysów zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie: lokali wyborczych oraz siedzib sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów

31 marca 2019r. w godz. 8-18  wybory sołtysów. Lokale wyborcze będą w każdej wsi.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 6 lutego 2019r.  Wójt Gminy Kosakowo na dzień  31 marca 2019r. zarządził wybory sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo.

Poniżej Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo wraz z kalendarzem wyborczym oraz wzory formularzy zgłoszenia kandydata na sołtysa i do sołeckiej komisji wyborczej. Zgłoszenia kandydatów przyjmować będzie Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie (w Urzędzie Gminy pok. 110, I p.) w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. Wszelkie informacje na ten temat będziemy zamieszczać w BIP Urzędu Gminy na www.bip.kosakowo.pl link Sołectwa oraz  pod nr tel. 58 660 43 15.

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie zarządzenia wyborów soltysów na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wzory formularzy zgloszenia kandydata na soltysa i do sołeckiej komisji wyborczej
informacje o wpisieplik MS Word   Wykaz sołtysów i rad sołeckich - kadencja 2015-2019
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Regulamin świetlicy sołeckiej
informacje o wpisieplik MS Word   Statut Sołectwa